Werkwijze

Kennismaking

In een voorafgaandelijk gesprek worden wensen en ideeën verzameld. Mogelijkheden en moeilijkheden worden afgewogen om tot een gepast en origineel basisconcept te komen.
Tegen een onderling afgesproken prijs wordt een eerste studie gemaakt met een schetsontwerp en een basisbegroting.
Op basis van de bespreking van dit eerste concept wordt een uitgebreide overeenkomst gemaakt waarin het volledige traject en ereloon wordt gespecifieerd. Dit kan forfaitair of procentueel zijn, afhankelijk van de aard van de opdracht. Ook de regieprijzen voor eventuele bijkomende opdrachten wordt hierin verwerkt.

Ontwerpfase

In deze fase wordt het concept vertaald naar een ruimtelijk ontwerp. Afhankelijk van de complexiteit van het project kan dit in verschillende fases verlopen. Eens een definitief ontwerp vaststaat wordt dit bouwkundig uitgewerkt.

Bouwaanvraag

Waar nodig wordt de vergunningsaanvraag gestart en de technische haalbaarheid van de uitvoering getoetst.

Aanbesteding/Keuze Aannemers

In de voorbereidingsfase zorgen wij indien nodig voor het uitsturen van de aanbesteding. Wij begeleiden u bij de keuze van de aannemers en organiseren voorvergaderingen om pro-actief de uitdagingen van de uitvoering en de planning aan te pakken.

Uitvoering

Tijdens de werken zorgt een regelmatig toezicht voor het correct verloop van de werken. De toegekende budgetten worden kort opgevolgd. Hier fungeren we als aanspreekpunt voor zowel bouwheer als aannemer.
Ons belangrijkste doel is het project tot ieders plezier en voldoening af te werken.