Historiek

Archidee werd opgericht in augustus 1985 en was gehuisvest in Schelle. In maart 1987 verhuisde Archidee zijn burelen naar de Boomsestraat in Niel. Eind 2000 realiseerde Archidee voor eigen rekening een nieuwbouw bedrijvencentrum te Niel, om er in januari 2001 haar burelen en maatschappelijke zetel te vestigen.

De vennootschap was inmiddels omgevormd tot naamloze vennootschap. Nieuwe medewerkers traden toe en uittredende vennoten werden vervangen. In december 2004 onderging Archidee nv een splitsing in 3 nieuwe entiteiten, waarbij de vennoten ieder een eigen werkvennootschap oprichtten.

architectenteam Archidee bvba is één van deze werkentiteiten, Luc Verbeeck is haar zaakvoerder.

Ervaring opgebouwd over meer dan drie decennia op diverse werkgebieden.
Van woningbouw, over industrie- en kantoorbouw tot bijzondere realisaties voor intercommunales, bouwmaatschappijen en gemeentebesturen.
Van nieuwbouw, renovatie tot restauratie.
Met oog voor oorsprong, functionaliteit, architectonische waarde en passend in een groter ruimtelijk kader.
De knowhow en expertise van architectenteam Archidee is te ervaren in haar realisaties.